Naše 4. akce Marketplace v Polsku

FORMAT on the road

Zpět

Na pět let si naše akce na polském tržišti musela dát pauzu. Minulý měsíc nadešel čas a akce se konečně mohla opět uskutečnit. Ve staré továrně na bavlnu ve městě Pabianice se sešlo více než 30 dodavatelů a 220 návštěvníků, aby si vyměnili informace o trendech a nejnovějších výrobcích.
Stejně jako na každé z našich akcí na trhu je i zde kladen důraz na navazování kontaktů. V uvolněné atmosféře si návštěvníci a vystavovatelé mohli vyměnit názory, navázat nové kontakty a pohovořit s již známými tvářemi.

Zvláštní poděkování patří dodavatelům, díky nimž jsou naše akce Marketplace vůbec možné a úspěšné. Pozitivní zpětná vazba přišla i od členů, kteří výslovně vyzdvihli dobrou přípravu a množství vystaveného zboží ze strany dodavatelů.

Úspěch zvyšuje naše očekávání na další akci a my říkáme: Brzy na shledanou!

Nejnovější zprávy

Cookie settings
This website uses Cookies. We use cookies to optimize and improve your experience on our site. You can learn more about how this site uses cookies and related technologies by reading our privacy policy.
Accept all Cookies.
Confirm Choices
Individual Settings
Individual settings
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings, give your consent to individual cookies or the entire groups. Essential cookies cannot be deactivated.
Safe
Cancel
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Show Cookies
Statistik (3)
Statistik Cookies tracken den Nutzer und das dazugehörige Surfverhalten um die Nutzererfahrung zu verbessern.
Show Cookies